Szent Antal-díj

Adományozó: Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia Képviselőtestülete

Célja: Azoknak elismerése, akik valamilyen tettükkel, tevékenységükkel, kitartó feladatvállalásukkal vagy hosszú időn át tartó hűséges jelenlétükkel, életmódjukkal egyházközségünkben tiszteletet érdemelnek, és így példaképként állíthatók a hívő közösség elé, mint plébániánk múltjának és jövőjének meghatározó személyiségei. Az elismerés egyházközségünk hálájának, megerősítő szándékának jele és kifejezése a jutalmazott személyek felé.

A díjazott: 70. életévét betöltő személy lehet, aki az adományozás céljaként megjelölt feltételeknek megfelel, de nem szükséges, hogy a plébánia tagja legyen. (Az életkori határtól való eltérés lehetőségéről ld. lentebb.)

A díj adományozásának folyamata: Jelöltet írásban bárki javasolhat, annak aktualitását a plébános és a testület elnöke határozzák meg, akik a Képviselőtestület elé terjesztik az általuk jónak látott jelölt(ek) nevé(i)t, az odaítélésről pedig a képviselőtestület titkos és többségi szavazással dönt. Abban az esetben, ha a jelölt nem felel meg az életkori határnak, a testületben 2/3-os szavazati arány szükséges.

A díj egyszerre több személynek is kiosztható.

Az átadásra kerülő díjon Páduai Szent Antal és templomunk ábrázolása látható. Felirata: Köszönet - megerősítés - példaadás. A díjhoz egy laudációt tartalmazó elismerő irat is tartozik.

A díj átadása a szilveszteri hálaadás és/vagy a templomszentelés évfordulójának ünnepén történik.


Díjazottaink

2020

                       Golarits Imre                   Cságoly Mónika                          Pretsch Mária

2019

Harsányi István és Vladár Ágnes   Szendrei Janka (posztumusz)     Bánki Dénes (posztumusz)