Gazdasági információk - 2x1%

Az egyházközség működésének feltételeit az egyházi hozzájárulás (adó) teremti meg, melynek befizetése minden felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Képviselőtestület - a Püspöki Kar iránymutatásával meg­egyező módon - az éves nettó jövedelem 1%-át határozza meg kereső személyenként.

A hozzájárulást a temp­lomban is megtalálható csekke­ken, átutalással (név, lakcím, befizetés jogcím megjelölése szükséges) vagy félfogadási idő­ben az irodában lehet befizetni.

A plébánia neve: Budapest, Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia (röviden: Szent Antal Plébánia)
A plébánia számlaszáma: OTP 11702036-20626833

A plébánia adószáma: 19719201-1-41