Bérmálás szentsége

Jelentkezés

Felnőttek számára katekumen csoport keretében van bérmálkozási előkészítő, középiskolások számára a 11-12. osztályos hittancsoportban. Jelentkezni év elején lehet: középiskolások az adott csoportban, felnőttek a plébános atyánál az INNEN letölthető jelentkezési lappal.

A BÉRMASZÜLŐ

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

Az egyházi előírások szerint bérmaszülői tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, "a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él" (CIC 893. és 874.§).

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek kiáradásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: "Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten." A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A "kenet", amely Jézust tette "felkentté" ("Krisztussá"), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: 

Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek" - idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18). 

Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus megváltotta a világot.