Rendházunk tagjai

P. Dobszay Benedek

gvardián, magiszter

benedek@ferencesek.hu
P. Kálmán Peregrin

plébános 
peregrin@ofm.hu


P. Bagyinszki Ágoston

vikárius, segédmagiszter, 

Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanára 

bagoston@ofm.hu


P. Lengyel Donát

káplán
donat@ferencesek.hu

 

P. Andor Károly

lelkipásztor
karoly@ofm.hu

 

fr. Zillich Mihály

főiskolai hallgató
mihaly@ferencesek.hu

 

fr. Radványi Atanáz

főiskolai hallgató
atanaz@ferencesek.hu

fr. Kis Efrém

főiskolai hallgató
efrem@ofm.hu


fr. Gács Paszkál

főiskolai hallgató

paszkal@ferencesek.hu


fr. Novak Teofil

főiskolai hallgató

teofil@ferencesek.hu


fr. Kóta Quirin

főiskolai hallgató

quirin@ferencesek.hu