Plébániai képviselőtestület

Az Egyházközségi Képviselőtestület a plébános tanácsadó testülete, amelynek feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Tagjai hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására. Megbízatásuk alapvetően öt esztendőre szól.

Plébániánk egyházközségi képviselőtestületének tagjai (a képen felülről, balról jobbra):

Andréka Ágoston, Benyáts Dorottya, Cságoly Kristóf, Fülöp Attila, Heisz Pál, Hillier Marcell, Horváthné Madas Enikő, Lábady Leó, Maróty Andrea, Márkusz Antal, Mráz Dániel, Osztroluczky Dénes, Dr. Pethesné Dávid Beáta, Rőder Tamásné Kádár Judit, Sajtos Gábor, Dr. Szakolczai-Sándor Norbert, Horáth-Zelenyánszky Péter, Réti Bálint

Kálmán Peregrin plébános, Lengyel Donát káplán, Dobszay Benedek házfőnök

A 2020-as választás eredményeképpen és Bíboros úr jóváhagyása folytán a megadott mandátum 2025-ig szól


Bizottságok

Liturgikus bizottság

Benyáts Dóra, Heisz Pál, Hillier Marcell, Lábady Leó, Márkusz Antal, Osztroluczky Dénes, Rőder Judit, Sajtos Gábor 


Evangelizációs, társadalmi kapcsolatok, média bizottság

Andréka Ágoston, Cságoly Kristóf, Dávid Bea, Fülöp Attila, Hillier Marcell, Horváth-Zelenyánszky Péter, Lábady Leó, Maróty Andrea, Mráz Dániel, Réti Bálint, Rőder Judit


Karitász bizottság

Cságoly Kristóf, Madas Enikő, Márkusz Antal 

Gazdasági bizottság

Benyáts Dóra, Fülöp Attila, Hillier Marcell, Horváth-Zelenyánszky Péter, Lábady Leó, Mráz Dániel, Réti Bálint, Rőder Judit, Sajtos Gábor, Szakolczai-Sándor Norbert