Jelentkezés a rendbe

A rend iránt érdeklődők számára lehetőséget adunk, hogy meglátogassák rendházainkat, elbeszélgessenek egy-egy testvérrel, részt vegyenek egy-egy nagyobb rendi eseményen.

Az arra alkalmasnak talált, magában hivatást érző, szabad állapotú férfi ezután (egyik rendházunkban) megkezdheti jelöltségét, melynek időtartama közösségünkben minimum egy esztendő.

Ezt követi az egy éves noviciátus. Az újonc az év elején szécsényi kolostorunkba költözik, megkapja rendi nevét és felölti Szent Ferenc ruháját, elköteleződése azonban még nincs. Az évet a szerzetesség és a ferencesség alapjainak tanulmányozásával tölti sok imádságban és nagy csendességben.

A noviciátus végén a testvér egyszerű fogadalmat tehet, mely egy évre szól, s amelyet évenként újíthat meg egészen az örökfogadalomig. Az egyszerűfogadalmas évek elsősorban tanulással telnek, ilyenkor van lehetőség a teológia vagy más szak(ok) elvégzésére. A harmadik egyszerűfogadalmas év az ún. gyakorlati év, mikor tanulmányait megszakítva a testvér belekóstol a szociális és nevelői munkába, illetve hosszabb időt ismét elvonultságban tölt.

Az örökfogadalom letétele előtt mindenki legalább háromszor teszegyszerű fogadalmat, de a gyakorlat szerint a növendék évek inkább 6-9 évet vesznek igénybe. Ha a testvér pap szeretne lenni, szentelését örökfogadalma után, a teológiai tanulmányok végeztével kérheti.

Kapcsolatfelvétel

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Postacím: 1024 Budapest, Margit krt. 23.
Tel: (1) 336-16-89; (20) 823-11-29
Fax: (1) 212-51-50