Miseszándék

Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol is lesztek! (Szent Ágoston: Vallomások)

Szent Mónikának fiához szóló kérése is mutatja, milyen ősi szokás a megholtakért illetve az élőkért és egyéb szándékokra szentmisét kérni, bemutatni. Ezzel a cselekedetünkkel Krisztus áldozatához kapcsoljuk azt, akiért a misefelajánlást tettük, adományunkkal pedig az alamizsnálkodás egyik formáját valósítjuk meg.

Bátorítjuk a testvéreket, hogy nehéz ügyeikben, szeretteikért, meghaltjaikért, vagy éppen hálaadásuk kifejezéseként éljenek egyházunknak ezzel a régtől javasolt gyakorlatával, ami a kegyelemközvetítés és a miséhez való "személyesebb" kapcsolódás kiemelkedő formája.

Miseszándék előjegyzése: a sekrestyében a szentmisék előtt, vagy után, illetve a sekrestye email címén: pasaretisekrestye@gmail.com