Pasaréti kolostor

"Az Úr adjon Neked békességet!" 

Szent Ferenc atyánk iránymutatása szerint közösségünk Krisztust követi. Kötelességünknek érezzük az evangélium megélését és terjesztését ott, ahol szolgálatot látunk el. Pasaréten elsősorban a plébániai hívő közösség számára, de innen járnak testvérek tanítani a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolába, valamint a Szentendrei Ferences Gimnáziumba és a Szent Angéla Ferences Iskolába. Hozzánk tartozik a Kájoni János Házban működő Gondviselési Központ és a Testvérkék Óvoda.

A rendház közösségében élnek a magyarországi közösségünk egyszerű fogadalommal elköteleződött testvérei. Itt tanulják a teológiát, de készülnek a végleges elköteleződésre is. Értük külön kérjük a hívek imádságát, hogy emberi, keresztény és szerzetesi fejlődésük Istennek kedves irányban alakuljon!
Megélhetésünket néhányunk fizetése mellett kizárólag adományok fedezik. Ezért ha valaki kizárólag a rendház közösségének megélhetéséhez vagy a rendház felújításához kíván hozzájárulni, a következő számlaszámon teheti meg:
ERSTE 11600006 - 00000000 - 12449220. Minden adományt hálásan köszönünk!

"Nem az számít, amit a szerzetesek tesznek, hanem elsősorban az, hogy kik ők, mint az Úrnak szentelt személyek" - mondta II. János Pál pápa egy beszédében még pápaságának kezdetén. Így számunkra, magyar ferencesek számára sem az az elsődleges, milyen feladatokat látunk el hazánkban, hanem hogy Szent Ferenc lelkiségében keressük és kövessük napról napra az Urat.

Természetesen életünkből az aktivitás sem hiányzik, a testvérek többféle területen is munkálkodnak. A teljesség igénye nélkül ezek: oktatás-nevelés (iskolák, kollégiumok, felsőoktatás); plébániai lelkipásztorkodás; kárpátaljai misszió; egyéb lelkipásztorkodás (gyóntatás, lelkigyakorlat-vezetés); szociális tevékenységek (autisták gondozása, hajléktalangondozás, idősek gondozása); kulturális feladatok ellátása.

A barátok időbeosztása elsősorban az adott helytől és feladattól függ. Minden rendházunkban végzünk közös reggeli imádságot, esetleg közös szentmisén (konventmisén) is részt veszünk. A nap folyamán mindenki azt a munkát végzi, amellyel a közösség megbízta. Ezek többségében olyan feladatok, melyekben a testvér több ferencessel és természetesen világiakkal is együtt dolgozik. Napja során mindenki keres alkalmat az egyéni imádságra és elmélyülésre is. Rendházainkban esténként van ismét lehetőség arra, hogy intenzív közösségi életet éljünk. Ennek elemei a közös imádság, a közös étkezés valamint a közös rekreáció: a kikapcsolódás, a beszélgetés, a játék és a derű percei. Közösségeinkben minden hónapban tartunk lelki napot, esetleg közös kirándulást, de az egyes rendházak tagjai egymást is gyakran meglátogatják, egy-egy nagyobb ünnepen (pl. a testvérek névnapján).

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti u. 137.
Tel: +36 20 823 2422

Házfőnök: fr. Szoliva Gábriel