Plébánosi köszöntő

Tisztelt Látogató!

Egyházközségünk legfontosabb jellemzője a folytonosság. 1934 óta a rendházban egy napra sem szünetelt a szerzetesi élet, az akkori gyerekek ma már nem egyszer gyermekeikkel, unokáikkal és dédunokáikkal együtt vannak jelen a plébánia életében.

A szerzetesi közösség életkora 20 és 90 év közötti, amelyben a különböző generációk igyekeznek, hogy Istennel és egymással is békében, odafigyeléssel rendezzék mindennapjaikat, Szent Ferenc követőiként élve. A hívek között is azonos arányban vannak jelen a különböző generációkhoz tartozó férfiak és nők, valamint kifejezetten nagy számban látogatják templomunkat a kisgyermekes családok, akik nemegyszer 25-30 km-ről jönnek el a vasárnapi szentmisére, közösségük találkozási alkalmaira,
mert idetartozónak érzik magukat, hisz' születésüktől fogva ide kapcsolódik számukra a Krisztushoz és az egyházhoz való tartozás tapasztalata, élménye.

Ennek öröme egyre nyitottabbá teszi ezt a közösséget, így ajándékként fogadjuk azokat, akik keresik Istent, akik kérdésekkel szembesítenek minket, akik jó tapasztalatot szeretnének szerezni az egyházról - és benne a szerzetességről -, valamint készek beilleszkedni ennek a plébániának az életterébe. Ugyanakkor nem vagyunk hibátlanok, de olykor azon kapjuk magunkat, hogy a kegyelem működése felülmúlja azt, ami bennünk hiányos és gyönge, orvosolja az adott és kapott sebeket.

Plébániai programjaink Isten elsőbbségét hirdetik: vasárnapi miseközösség,bűnbánattartás, lelkivezetés, egyéni és közösségi szentségimádás, az egyház tanításához való hűség előmozdítása.

Úton vagyunk egymás felé is, ennek segítője a sok közösségi és kulturális alkalom, a karitász, annak keresése, miként adhatjuk tovább hitünket a mai világban.

A honlapon a folytonosságnak konkrét lehetőségeiről, lelkiségéről tájékozódhat. Keresgéljen, és találjon otthonra ebben a templomban, egyházközségben, erősödjön és erősítsen meg másokat akkor, amikor a szentmisék után egy kicsit megáll a templom előtt, és ismerőseivel vagy éppen ismeretlen padszomszédját megszólítva beszélget!

Kívánom, hogy Páduai Szent Antal, templomunk védőszentjének imája, példája és tanítása legyen útmutató az ön számára, az élet minden helyzetében!

Kálmán Peregrin OFM plébános