Mise- és gyóntatásirend

Pasaréti Ferences Plébánia Liturgiarendje


A miséztető és gyóntató pap és további információk (helyszín) az adott szentmisére kattintva tekinthető meg!