Szent József Év 2021

2021.01.15

A Szentatya ebben az évben Szent József tiszteletét szeretné előmozdítani, mely kezdeményezésről a mellékelt rendelkezésben találtok bővebb tájékoztatást. 

Egyházközségünk azzal társul e kezdeményezéshez, hogy 

minden hónap 19-én, így e hét keddjén is a reggeli zsolozsma után a Ferences Világi Rend tagjainak vezetésével a Szent József oltárnál elimádkozzuk a Szent József Litániát, amelyhez a pápa a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét kapcsolta.

A dekrétum a gombra kattintva olvasható.