Kolos atya temetése

2021.12.02

"A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. 
 
Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért." (1Ján 3,16)

Megrendülten és a Jóistenbe vetett bizalommal adjuk hírül, hogy

Hegedűs János P. Kolos OFM

szerzetes, provinciánk volt tartományfőnöke, a szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatójaéletének 75. évében, 2021. november 27-én elhunyt.

Kolos atya Budapesten született 1945. december 11-én. Édesapja az ötvenes években koncepciós per áldozataként börtönbe került. Szabadulása után a család Markazra költözött. Kolos atya itt találkozott Szabó Dávid ferences atyával, aki magát "szalasztott barátnak" nevezte. Mivel a család igen szegény volt, a szerzetes a ferences palliumából készíttetett ruhát a gyermek Kolosnak. Ez volt az "első beöltözése".

Dávid atya segítségével került Esztergomba, a ferencesek gimnáziumába. 1964-ben, az érettségi után jelentkezett a ferences rendbe. 1968-ban tett örök fogadalmat, majd 1971. augusztus 8-án szentelte pappá Szabó Imre püspök.

1974-ben történelem-német szakos diplomát szerzett, majd aszentendrei Ferences Gimnáziumban kezdett tanítani a pasaréti házfőnöki és magiszteri feladatok ellátása mellett.1978 és 1988 között a gimnázium igazgatójaként sokat tett az iskola fejlesztéséért és népszerűsítéséért.

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományt abban a 6 évben vezette 1988-94 között, amikor a rendek újra szabadon működhettek. Számos rendházba költöztek vissza a ferencesek, több intézmény fenntartását vállalta a provincia ebben az időszakban, többek között a mai Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumét Budapesten. A kárpátaljai ferences misszió is Kolos atya idejében indult.

1994-ben a káptalan újra provinciálisnak választotta, de betegsége miatt lemondott tisztségéről. Ugyanettől az évtőla budai rendházban házfőnök és plébános lett. 2006-tól a pesti rendházban folytatta szolgálatát templomigazgatóként. 2010-től a Tövis utcában, 2014 óta pedig ismét budai templomunkban végezte lelkipásztori szolgálatát.

Kolos atyának a magyar állam "az egyházi iskolákért és a határon túli magyarságért végzett szolgálatáért" a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Évtizedek óta számos betegség gyötörte, egyre fokozódó szenvedését mindvégig türelemmel viselte. Mint ferences pap, tanár, iskolaigazgató és közösségünk egykori tartományfőnöke valódi kisebb testvérként fáradozott mások javát keresve, szolgálva a rábízottak üdvösségét.

Kolos atyáért 2021 december 11-én, a budai Ferences Templomban 10.30-kor napközi imaórát imádkozunk, a szentmise 11-kor kezdődik, majd ezt követően kerül sor a temetésre a rendház kriptájában.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Ferences Rendtartomány - 
1024 Budapest, Margit krt. 23.