Gyűjtés a ferences oktatási intézményeknek

2021.02.26

Február 28-án, vasárnap a szentmisék perselyadományait a ferences oktatási intézmények fejlesztésére fordítjuk. 

Kérjük a testvérek bőkezűségét!

Aki adományát utalással akarja lejuttatni, megteheti ezt számlaszámunkon, jelezve adományának célját. 

Számlaszámunk: 11702036-20626833

A rendtartomány jelenleg 5 közoktatási, valamint 3 felsőoktatási intézmény fenntartója. Diákjaink száma meghaladja az 1700 főt, a világi munkatársak száma pedig közel háromszáz- közülük sokan saját plébániáinkhoz tartoznak. 

Rendtartományunk az elmúlt évben is foglalkozik az oktatási infrastruktúra megújításával, pedagógusaink továbbképzésével, a tehetséggondozással, a felzárkóztatással, és fogyatékkal élő diákjaink segítésével - mindezt a digitális oktatás kihívásainak megfelelve.Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban mint új hivatások bölcsőjére. 

Ezért is hálásan köszönjük mindenkiimádáságát, erkölcsi és anyagi támogatását.