Iskolai hitoktatás

Az iskolai hitoktatás keretei elsősorban az ismeretanyag, a keresztény kultúra és a plébániával való kapcsolatteremtés lehetőségét biztosítják. 

Fontos, hogy a katolikus szülők az oktatási intézményekben a katolikus hittanórát válasszák, mert ezzel a hitüket jobban gyakorlók maguk is a hit hirdetőivé, társaiknak a plébániai közösségekbe való meghívóikká lehetnek ezen alkalmak során.

Ugyanakkor hitoktatóink abban is készek segítséget nyújtani, ha a szülőknél, gyermekeknél elmaradt a keresztség, a bérmálás szentségében való részesedés vagy az elsőáldozás.

Hitoktatóink: Dalamitné Markus Brigitta, Hinterauerné Kriskó Ildikó, Sándor Erika, Dancsák Viktor 

Iskolák: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Palotás Gábor Általános Iskola

Óvodák: Testvérkék Óvoda (Fenntartó: Ferences Rendtartomány), Ökumenikus Óvoda, Virágárok Óvoda