Ifjúsági és felnőtt csoportok

A plébánia ifjúsági és felnőtt csoportjai

Szent Erzsébet és Néri Szent Fülöp ifjúsági csoport I.

Korosztály: 18 és 22 év közötti fiatalok
Találkozók:
szerda 19.30 hosszú terem
A közösség jellege:
a keresztény elköteleződés és a Jézusba vetett hit megélésének közös keresése.
További programok:
lelki nap, nyári tábor, plébániai alkalmak.
Kapcsolat: Cságoly Kristófcsagoly.kristof@gmail.com

Szent Paszkál Ifjúsági csoport II.
Korosztály:
23 és 30 év közötti fiatalok
Találkozók:
hétfő 19.30 Plébániai fogadó
A közösség jellege:
alkalmainkon egy konkrét vezérfonal mentén beszélgetünk a hitről, vallási témákról, valamint bármi másról, előadás, mise, ima, mozi, koncert, színház, stb.; évente lelkigyakorlat, tábor, a plébániai életbe való bekapcsolódás.
Kapcsolat: P. Előd- elod@ofm.hu

Szent Filoména ifjúsági csoport III.Korosztály: 25 és 30 év közötti fiatalok
Találkozók:
csütörtök 19.00 nagy terem
A közösség jellege:
a közösségi szálak ápolása, imádság, beszélgetés egyházi és világi témákról, játék, lazítás.
További programok:
lelkinap, nyári tábor, rendszeres szentségimádás
Kapcsolat:
Hillier Marcell- mardell.bms@gmail.com

San Damiano
Korosztály: 30-40 évesek
Találkozók:
hétfő 19.15. kis terem
A közösség jellege:
találkozóink témája az imádság, a keresztény hétköznapok, egyháztáji kérdések.
További programok:
évente két lelkigyakorlat, nyári tábor, egyházközségi életKapcsolat: szandamiano@gmail.com

Az Istenszülő Oltalmába Helyezett Csoport (MPD)
Korosztály: 30-35 évesek
Találkozók:
hétfő 19.15 - hosszú terem
A közösség jellege:
hetente hittan jellegű találkozás (ima, mise, beszélgetés).
További programok:
évente két lelkigyakorlat, nyári tábor.
Kapcsolat:
P. Donát- donat@ofm.hu

Szent Johanna ifjúsági csoport IV.
Korosztály:
35-45 évesek
Találkozók:
minden 3. péntek 19.30 hosszú terem
A közösség jellege:
találkozóinkra a csoport tagjai készülnek fel a kereszténységgel kapcsolatos témával, előadással, vagy előadót hívunk, szentmisét vagy szentségimádást tartunk.
További programok:
évente két lelkigyakorlat, nyáron tábor, télen síelés.
Kapcsolat:
Kovács Bálint - kovacsbalint0405@gmail.com

Szedő Dénes családcsoport I.
Korosztály: 30-45 évesek
Találkozók:
kéthetente kedd 19.30 (szeptember 4-) hosszú terem
A közösség jellege:
tagjaink családosok; témáink: amik aktuálisan foglalkoztatnak minket, beszélgetés hitünk alapjairól, a Szentírásról, esetenként vendég előadó.
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron egy közös hétvége, alkalomszerűen találkozó családoknál (társasjáték, sütögetés).
Kapcsolat:
P. Ágoston- szdcs17@gmail.com

Családcsoport II.
Korosztály:
25 - 40 évesek
Találkozók:
kéthetente szerda 19.30 (szeptember 19-) nagy terem
A közösség jellege:
tagjaink a korábbi évek jegyessuli-közösségéből érkeztek, immár házasként, ennek megfelelően a fiatalházasok életkérdései
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron egy közös hétvége, alkalomszerűen találkozó családoknál (társasjáték, sütögetés).
Kapcsolat: Őry Ágnes
- agnes.ory@freemail.hu

Agapé családcsoport III.
Korosztály: 30-45 évesekTalálkozók: kéthetente kedd 19.30 (szeptember 11-) hosszú terem A közösség jellege: tagjaink családosok; témáink: amik aktuálisan foglalkoztatnak minket, beszélgetés hitünk alapjairól, a Szentírásról.További programok: alkalomszerű találkozó családoknál.Kapcsolat: Fodor Mátyás- matyasfodor@yahoo.com

HIK - Házas Imaközösség családcsoport IV.
Korosztály:
35-45 évesek
Találkozók:
minden hónap 2. péntek 20.15.
A közösség jellege:
közös Istenkeresés jellemzően nagycsaládos élethelyzetben.
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron HIK nyaralás, családi találkozók, alkalmanként közös sport és kulturális programok.
Kapcsolat:
Osztroluczky Dénes - osztroluczky@esense.hu

Szent Maximilian családcsoport V.
Korosztály: 25 - 35 évesek
Találkozók:
kéthetente hétfő 19.00, plébániai vendégszoba
A közösség jellege:
tagjaink a korábbi évek jegyessuli-közösségéből érkeztek, immár gyermekeket nevelő házasként
További programok:
évente egy vagy két lelkigyakorlat, nyáron egy közös hétvége, alkalomszerűen találkozó családoknál.
Kapcsolat: Martinovich Kálmán-
kalmano88@gmail.com

Örökbefogadó Szülők Csoport

Korosztály: középkorosztályTalálkozók: minden hónap 2. hétfő, 17.00 - 19.00 A közösség jellege: közös Istenkeresés sajátos élethelyzetünknek, örökbefogadott gyermekeinknek megfelelően. Összejövetelünk ideje alatt gyermekeink számára felügyeletet is biztosítunk.
Kapcsolat: P. Donát - donat@ofm.hu

Szőlővesszők csoport
Korosztály: 20-56 évesek
Találkozók:
kéthetente szerda 18.30
A közösség jellege:
közös Biblia-olvasás, hitünkkel kapcsolatos kérdések megbeszélése, azok hétköznapi életünkre való alkalmazása.
További programok:
lelkinapok, családi kirándulások
Kapcsolat:
László Károly - laszlo.karoly@t-online.hu

MÉCS Fügefa csoport
Korosztály: 30-40 évesekTalálkozók: minden hónap 2. Péntekjén 19.00A közösség jellege: 2014 elején alakult, fiatal, kisgyermekes családokat felölelő MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak.További programok: lelkinapok, családi kirándulásokKapcsolat: Vári-Bottka Ágnes és Vári András- vbotagi@gmail.com

MÉCS Szent Patrik csoport
Korosztály: 40-50 évesek
Találkozók:
minden hónap 2. péntekjén 19.00
A közösség jellege:
2014 elején alakult, többgyermekes családokat felölelő MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak.
További programok:
lelkinapok, családi kirándulások
Kapcsolat: Szodtfridt Gábor
- szodt@t-online.hu

MÉCS - Szent II. János Pál
Korosztály: 36-44 évesek
Találkozók:
kéthetente péntek 20.00
A közösség jellege: MÉCS lelkiségi csoport házaspároknak (további párokat sajnos jelenleg nem tudunk fogadni).
További programok:
negyedévente nyitott mise/lelkinap/családinap; a húsvétot minden évben Szécsényben ünnepeljük; nyáron házas és családos táborok.
Kapcsolat:
Késmárkyné Demeczky Mária- demeczky.kisasszony@gmail.com

Felnőtt Katekumen I.
Korosztály: 40+ Találkozók: kéthetente szerda, 18.45 - 20.00A közösség jellege: Újonnan alakult közösségünk azok számára alakult, akik hitéletük gyakorlása során olyan kérdésekkel találkoztak, amelyeket nem tudnak megbeszélni, feltenni, valamint akik szeretnének elmélyülni a Krisztus-követés egy-egy területén, gyakorlatában.
Kapcsolat: P. Peregrin - peregrin@ofm.hu

Felnőtt Katekumen II.
Korosztály: vegyesTalálkozók: csütörtök, 20.00 A közösség jellege: A beavató szentségekben húsvétkor részesedettek csoportja,
akik ebben az évben az Úristen közeledésére adott válasz, vagyis a keresztény erkölcs főbb törvényeivel ismerkednek. A csoporthoz érdeklődők is társulhatnak.
Kapcsolat: P. Peregrin és Barcza Máté - peregrin@ofm.hu, barczamate@gmail.com

Tárt karok hittancsoport
Korosztály:
felnőttek, jelenleg 40 év feletti korosztály
Találkozók:
havonta egyszer pénteken
A közösség jellege:
alakulófélben lévő csoport vagyunk, szeretettel várjuk azokat, akik nem tartoznak még semmilyen kisközösséghez, fogódzót, utat keresnek a plébánián, vagy korábbi csoportjuk megszűnt és újból szeretnének hittanra járni. Házaspárokat és egyedülállókat is várunk, fogyatékkal élő tagunkat is szeretnénk szeretettel körülvenni. Programok: előadás, ima, játék-beszélgetés.
Kapcsolat:
Navracsicsné Prevoz Anikó és Bárczi György- prevoza@gmail.com, barczigyuri@hotmai.com

Az Úr Jézus első csodájáról elnevezett csoport
Korosztály: 45-65 évesek
Találkozók:
kéthetente szerda este 19.30-tól.
A közösség jellege:
találkozóink témája az Istenről, szentírásról, szentekről, egyházi témájú könyvekről előadás és beszélgetés; egyéb tevékenységeink: plébániai szolgálat, karzat takarítása, rendszeres beteglátogatás; otthoni, mindennapi rózsafüzér mondása családjainkért, hazánkért.
További programok:
nagyböjti lelkigyakorlat Szécsényben, közös nyári kirándulás, zarándoklat.
Kapcsolat: Boros Katalin-
boros.katalin.boka@gmail.com

Szent Gábriel Imacsoport
Korosztály:
nyitott, bárki csatlakozhat.
Találkozók:
a hónap első csütörtökén 19.30, a templom szentélyében.
A közösség jellege:
Rózsafüzér imádkozása különböző imaszándékokra (pl.: a Szentháromság dicsőségére, a Szűzanya szándékára, hazánkért, családjainkért, egyéni szándékokra...)
További programok:
évente egy lelkigyakorlat.
Kapcsolat:
Somorjainé Kuźniarski Ildikó - ildiko.sk@t-online.hu

Gyászolók csoportja
Azok számára, akik szeretteik elvesztése kapcsán a gyász fájdalmait szeretnék
feldolgozni.
Vezeti: Tegzes Katalin nővér

Nyugdíjasok Szent Anna és Joachim csoportja
Találkozók: kéthetente csütörtök, 10.00 -

A közösség jellege: A nyugdíjas korosztály számára a hitéleti kérdések, közösségi élet gyakorlására.
Kapcsolat: Prevoz Jánosné - prevozne@gmail.com

Ferences Világi Rend Assisi Szent Ágnesről elnevezett pasaréti közössége
Korosztály:
felnőttek, jelenleg 40 év feletti korosztály
Találkozók:
a hónap 1. és 3. vasárnapján 15.30 és 17.30 között, nyári szünet nélkül.
A közösség jellege:
létszámunk 20 fő; témáink: sokrétű körüljárása annak, hogyan lehetünk Szent Ferenc követői a mindennapi világi életben; szentségimádás, ima, beszélgetés.
Kapcsolat: Celler Zsuzsanna -
zsuzsanna.celler@gmail.com

Szent Antal Kórus

Próbák ideje: szerda, 19.00-21.30

Helye: Kájoni Ház

Vezető: Déri András

Web: https://www.szentantalkorus.hu/